Tải về mẫu phiếu thu file word mới nhất theo thông tư 133, 200, 107

Phiếu thu là một trong những chứng từ quan trọng đối với doanh nghiệp được dùng để xác định khoản tiền mặt thực tế được nhập vào quỹ, là căn cứ để xác nhận cho việc thanh toán hay chưa. Và là cơ sở để kế toán và thủ quỹ làm sổ sách thu chi, ghi lại việc thu chi cho Doanh nghiệp. Mẫu phiếu thu được ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, Thông tư 107/2017/TT-BTC, Thông tư 133/2016/TT-BTC và Thông tư 132/2018/TT-BTC của Bộ tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ, mời các bạn cùng xem và tải về.

Phiếu thu là gì?

Phiếu thu được các đơn vị hay doanh nghiệp sử dụng với mục đích để xác định số tiền mặt hay ngoại tệ được nhập vào quỹ, các khoản tiền Việt Nam hoặc tiền ngoại tệ khi nhập vào quỹ đều phải có Phiếu thu.

Phiếu thu cũng được coi là một mẫu biên nhận được sử dụng để thủ quỹ làm căn cứ để thu tiền, kế toán ghi sổ các khoản thu có liên quan, ghi sổ quỹ.

Phiếu thu được đóng thành quyển, ghi số của từng quyển, số của từng phiếu thu và được dùng trong 1 năm. Số phiếu thu được đánh liên tục trong 1 kỳ kế toán.

Phiếu thu dùng để làm gì?

Phiếu thu là một trong những biểu mẫu cực kỳ quan trọng với doanh nghiệp và là loại giấy tờ không thể thiếu trong nghiệp vụ kế toán, cùng với các mẫu phiếu chi, mẫu phiếu nhập kho, mẫu phiếu xuất kho.

Bên cạnh mục đích lập phiếu thu để xác định số tiền mặt là tiền Việt Nam hoặc tiền ngoại tệ được nhập vào quỹ thì mẫu phiếu thu còn được xem là mẫu biên nhận để thủ quỹ làm căn cứ thu tiền, ghi sổ quỹ; kế toán ghi sổ các khoản thu có liên quan.

Việc sử dụng mẫu phiếu thu giúp Doanh nghiệp tiện lợi rút ngắn công đoạn trong thủ tục hơn rất nhiều. Thay vì phải ngồi gõ máy hoặc tự viết tay khá mất thời gian thì chắc chắn mẫu phiếu thu sẵn có là cách làm nhanh nhất.

Mẫu phiếu thu

Mẫu phiếu thu số: C40-BB (Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính

Mẫu phiếu thu số: C40-BB (Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính
Mẫu số: C40-BB (Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính

Mẫu phiếu thu số 01 – TT (Ban hành theo Thông tư số: 200/2014/TT-BTC ngày 22/12./2014 của BTC)

Mẫu phiếu thu số 01 - TT (Ban hành theo Thông tư số: 200/2014/TT-BTC ngày 22/12./2014 của BTC)
Mẫu số 01 – TT (Ban hành theo Thông tư số: 200/2014/TT-BTC ngày 22/12./2014 của BTC)

Mẫu phiếu thu số 01 – TT (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

Mẫu phiếu thu số 01 - TT (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)
Mẫu số 01 – TT (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

Mẫu phiếu thu số 01 – TT (Ban hành theo Thông tư số 132/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính)

Mẫu phiếu thu số 01 – TT (Ban hành theo Thông tư số 132/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính)
Mẫu số 01 – TT (Ban hành theo Thông tư số 132/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính)

CÁC BẠN CÓ THỂ TẢI VỀ TOÀN BỘ MẪU PHIẾU THU FILE WORD TẠI ĐÂY

Nội dung cần có trong mẫu phiếu thu chuẩn

 • Tên đơn vị và địa chỉ của đơn vị lập phiếu thu
 • Số quyển và số của từng phiếu thu
 • Tên biểu mẫu
 • Thông tin người nộp tiền gồm họ tên, địa chỉ; cần ghi chính xác để tiện liên lạc khi có phát sinh
 • Lý do nộp tiền
 • Số tiền và đơn vị tiền, ghi chính xác bằng số và bằng chữ
 • Chứng từ gốc liên quan kèm theo
 • Chữ ký và đóng dấu (nếu có) của những bên liên quan

Cách viết phiếu thu

Phiếu thu là biểu mẫu do kế toán lập thành 3 liên, ghi đầy đủ nội dung trên phiếu rồi ký vào phiếu thu, sau đó chuyển cho kế toán trưởng, giám đốc ký và đóng dấu, chuyển cho thủ quỹ làm thủ tục nhập quỹ. Sau khi nhận đủ số tiền, thủ quỹ ghi số tiền thực nhập quỹ (bằng chữ) vào phiếu thu trước khi ký và ghi rõ họ tên.

Thủ quỹ giữ lại 1 liên để ghi sổ quỹ, 1 liên giao cho người nộp tiền, 1 liên lưu nơi lập phiếu. Cuối ngày toàn bộ phiếu thu kèm theo chứng từ gốc chuyển cho kế toán ghi sổ kế toán.

Khi lập phiếu thu phải ghi rõ số phiếu và ngày, tháng, năm lập phiếu.

 • Dòng “Họ và tên người nộp tiền”: Ghi rõ họ tên người nộp tiền.
 • Dòng “Địa chỉ”: Ghi rõ địa chỉ người nộp tiền.
 • Dòng “Lý do thu”: Ghi rõ nội dung nộp tiền: Thu tiền bán hàng hóa, sản phẩm; thu tiền tạm ứng còn thừa…
 • Dòng “Số tiền”: Ghi đúng số tiền thu.
 • Dòng “Bằng chữ”: Ghi diễn giải bằng chữ tổng số tiền thu.
 • Dòng “Kèm theo”: Ghi số chứng từ gốc kèm theo (ghi rõ kèm theo hoá đơn số để dễ dàng quản lý và theo dõi).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *