Thủy công

Tác động của động đất lên công trình

LUC-QUAN-TINH-VA-AP-LUC-NUOC

Trong quá trình động đất, vỏ quả đất bị rung động đàn hồi với chu kỳ T (thường T = 0,8 ÷ 1,2 giây) và gia tốc τ, khi đó công trình chịu tác động của lực động đất. Nguyên nhân và hiện tượng động đất rất phức tạp. Vì …

Xem chi tiết »