Trang Chủ / Văn bản pháp luật

Văn bản pháp luật

Tổng hợp các văn bản pháp luật về xây dựng cơ bản

Thông tư 13/2021/TT-BXD hướng dẫn xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình

thong-tu-13-2021-tt-bxd-huong-dan-xac-dinh-cac-chi-tieu-kinh-te-ky-thuat-va-do-boc-khoi-luong-cong-trinh

Thông tư số 13/2021/TT-BXD Ngày 31 tháng 08 năm 2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình BỘ XÂY DỰNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – …

Đọc thêm »

Thông tư 11/2021/TT-BXD hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

thong-tu-11-2021-tt-bxd-quan-ly-chi-phi-dau-tu-xay-dung

Ngày 31/8/2021 Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 11/2021/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/10/2021 và thay thế Thông tư 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019; Thông tư 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019; Thông tư 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019; …

Đọc thêm »

Thông tư 06/2021/TT-BXD về Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng

thong-tu-so-06-2021-tt-bxd-ve-quy-dinh-ve-phan-cap-cong-trinh-xay-dung

Ngày 30/6/2021 Bộ xây dựng ban hành Thông tư số 06/2021/TT-BXD về Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng thông tư 06/2021/TT-BXD có hiệu lực kể từ ngày 15/08/2021 và thay thế các Thông …

Đọc thêm »