Giáo trình vật liệu xây dựng

Trong công tác xây dựng bao giờ vật liệu cũng đóng vai trò chủ yếu. Vật liệu là một trong các yếu tố quyết định chất lượng, giá thành và thời gian thi công công trình.

Thông thường chi phí về vật liệu xây dựng chiếm một tỷ lệ tương đối lớn trong tổng giá thành xây dựng: 75 – 80% đối với các công trình dân dụng và công nghiệp, 70-75% đối với các công trình giao thông, 50 – 55% đối với các công trình thủy lợi.

Phân loại vật liệu xây dựng

Vật liệu xây dựng được phân theo 2 cách chính:

Theo bản chất

Theo bản chất vật liệu xây dựng được phân ra 3 loại chính sau đây:

  1. Vật liệu vô cơ bao gồm các loại vật liệu đá thiên nhiên, các loại vật liệu nung, các chất kết dính vô cơ, bê tông, vữa và các loại vật liệu đá nhân tạo không nung khác.
  2. Vật liệu hữu cơ: bao gồm các loại vật liệu gỗ, tre, các loại nhựa bitum và guđrông, các loại chất dẻo, sơn, vecni v.v…
  3. Vật liệu kim loại: bao gồm các loại vật liệu và sản phẩm bằng gang, thép, kim loại màu và hợp kim.

Theo nguồn gốc

Theo nguồn gốc vật liệu xây dựng được phân ra 2 nhóm chính: vật liệu đá nhân tạo và vật liệu đá thiên nhiên.

Theo tính toán, vật liệu sử dụng trong các công trình xây dựng có tới hơn 90% là vật liệu đá nhân tạo và gần 10% là vật liệu khác.

Vật liệu đá nhân tạo là một nhóm vật liệu rất phong phú và đa dạng, chúng được phân thành 2 nhóm phụ: vật liệu đá nhân tạo không nung và vật liệu đá nhân tạo nung.

Vật liệu đá nhân tạo không nung: nhóm vật liệu mà sự rắn chắc của chúng xảy ra ở nhiệt độ không cao lắm và sự hình thành cấu trúc là kết quả của sự biến đổi hóa học và hóa lý của chất kết dính, ở trạng thái dung dịch (phân tử, keo, lỏng và rắn, pha loãng và đậm đặc).

Vật liệu đá nhân tạo nung: nhóm vật liệu mà sự rắn chắc của nó xảy ra chủ yếu là quá trình làm nguội dung dịch nóng chảy. Dung dịch đó đóng vai trò là chất kết dính.

Đối với vật liệu đá nhân tạo khi thay đổi thành phần hạt của cốt liệu, thành phần khoáng hóa của chất kết dính, các phương pháp công nghệ và các loại phụ gia đặc biệt thì có thể làm thay đổi và điều chỉnh cấu trúc cũng như tính chất của vật liệu.

Nội dung của giáo trình vật liệu xây dựng bao gồm 4 chương

  • CHƯƠNG 1: CÁC TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA VẬT LIỆU XÂY DỰNG
  • CHƯƠNG 2: VẬT LIỆU ĐÁ THIÊN NHIÊN
  • CHƯƠNG 3: VẬT LIỆU GỐM XÂY DỰNG
  • CHƯƠNG 4: CHẤT KẾT DÍNH VÔ CƠ

TẢI VỀ GIÁO TRÌNH VẬT LIỆU XÂY DỰNG TẠI ĐÂY

Tham khảo thêm giáo án vật liệu xây dựng

[pdf-embedder url=”https://khoixd.com/wp-content/uploads/2021/09/Giao-an-vat-lieu-xay-dung.pdf” title=”Giáo án vật liệu xây dựng”]

 204 total views,  1 views today

Để lại bình luận