Trang Chủ / Luật / Luật Đầu tư công 2019, Luật số 39/2019/QH14 ngày 13/06/2019

Luật Đầu tư công 2019, Luật số 39/2019/QH14 ngày 13/06/2019

Ngày 13/6/2019, Quốc hội thông qua Luật Đầu tư công 39/2019/QH14.

Theo đó, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có quyền quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án nhóm A do địa phương quản lý, trừ các dự án thuộc thẩm quyền quyết định của Chính phủ. Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư đối với các chương trình, dự án sau: Chương trình đầu tư công sử dụng vốn ngân sách trung ương không thuộc thẩm quyền của Quốc hội; Chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn ODA và vốn ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài…

Hội đồng nhân dân các cấp có quyền quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương, bao gồm cả vốn bổ sung có mục tiêu, trừ các dự án thuộc thẩm quyền của Chính phủ.

Việc phân loại các nhóm dự án được thực hiện dựa trên mức độ quan trọng, tổng mức đầu tư, lĩnh vực dự án… Dự án nhóm A bao gồm: Dự án quan trong quốc gia; Dự án thuộc lĩnh vực quốc phòng an ninh; Dự án sản xuất chất độc hại, thuộc nổ; Dự án hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao; Dự án có tổng mức đầu tư từ 2.300 tỷ đồng trở lên thuộc lĩnh vực giao thông, công nghiệp điện, khai thác dầu khí, hóa chất, phân bón, xi măng… Các dự án còn lại tùy thuộc vào mức đầu tư được phân loại vào nhóm dự án B, C.

Bên cạnh đó, Luật cũng quy định kế hoạch đầu tư công trung hạn phải được lập dự trên các căn cứ sau: Tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch giai đoạn trước và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 05 năm; Chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 05 năm của quốc gia, ngành, lĩnh vực, địa phương; Kế hoạch tài chính năm; Kế hoạch vay, trả nợ công năm; Quy hoạch có liên quan…

Luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.

TẢI VĂN BẢN

Luật 39/2019/QH14 DOC (Bản Word) TẠI ĐÂY

Luật 39/2019/QH14 PDF (Bản có dấu đỏ) TẠI ĐÂY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *