Lưu trữ thẻ: #Bảng tính toán

Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình

nguyen-tac-do-boc-khoi-luong-cong-trinh-xay-dung

Tổng hợp một số nội dung chính của Thông tư số 17/2019/TT-BXD về việc hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình Nguyên tắc đo bóc khối lượng xây dựng công trình 1. Đo bóc khối lượng xây dựng công trình là việc xác định khối lượng cụ …

Xem chi tiết »