Lưu trữ thẻ: #Các biện pháp phòng chống thấm

Các biện pháp phòng chống thấm cho nền đất

lien-ket-giua-cu-chinh-voi-cong-trinh

Dòng thấm gây ra những ảnh hưởng bất lợi đối với công trình như đã nêu ở Bài trước Khái niệm chung về dòng thấm trong công trình thủy lợi. Các mục đích phòng chống thấm cho nền đất như sau: Hạn chế lượng nước thấm; Giảm áp lực thấm …

Xem chi tiết »