Lưu trữ thẻ: điều chỉnh dự án

Thế nào là điều chỉnh quy mô dự án?

dieu-chinh-quy-mo-du-an

Ông Nguyễn Duy An (Cà Mau) hỏi: Luật Xây dựng và Thông tư số 18/2016/TT-BXD quy định về điều chỉnh dự án có nêu “trường hợp điều chỉnh dự án không làm thay đổi mục tiêu, quy mô…”, vậy, quy mô ở đây được hiểu như thế nào? Ông An …

Xem chi tiết »