Lưu trữ thẻ: #điều chỉnh dự toán xây dựng công trình

Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình

dieu-chinh-du-toan-xay-dung-cong-trinh-2022

Dự toán xây dựng công trình là toàn bộ chi phí cần thiết dự tính để xây dựng công trình được xác định theo thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở hoặc thiết kế bản vẽ thi công trong trường hợp dự án chỉ yêu cầu …

Xem chi tiết »