Thẻ: #Giá trị gói thầu bao nhiêu thì được chỉ định thầu