Lưu trữ thẻ: #hệ thống thủy lợi

Khái niệm về công trình thủy lợi

khai-niem-cong-trinh-thuy-loi-1

Công trình thủy lợi là công trình hạ tầng kỹ thuật thủy lợi bao gồm đập, hồ chứa nước, cống, trạm bơm, hệ thống dẫn, chuyển nước, kè, bờ bao thủy lợi và công trình khác phục vụ quản lý, khai thác thủy lợi. Nhiệm vụ chủ yếu của các …

Xem chi tiết »