Lưu trữ thẻ: #Hướng dẫn bóc tách khối lượng công trình giao thông

Phương pháp đo bóc khối lượng công trình

phuong-phap-do-boc-khoi-luong-xay-dung-cong-trinh

Phương pháp đo bóc khối lượng công trình (Ban hành Kèm theo Phụ lục VI Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) I. HƯỚNG DẪN CHUNG 1. Đo bóc khối lượng công trình là việc xác định khối lượng cụ thể được thực hiện theo …

Xem chi tiết »