Lưu trữ thẻ: #Lập dự toán xây dựng công trình

Dự toán xây dựng công trình

quy-dinh-ve-du-toan-xay-dung-cong-trinh

Dự toán xây dựng công trình quy định tại điều 4 Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Điều 4. Dự toán xây dựng …

Xem chi tiết »