Thẻ: Mẫu hồ sơ mời thầu qua mạng 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ