Lưu trữ thẻ: #Quyết định phê duyệt tổng mức đầu tư

Thẩm quyền phê duyệt tổng mức đầu tư xây dựng

tham-quyen-phe-duyet-tong-muc-dau-tu-xay-dung-1

Phê duyệt tổng mức đầu tư xây dựng là một nội dung của quyết định đầu tư xây dựng, thẩm quyền quyết định đầu tư xây dựng theo quy định tại Điều 60 Luật Xây dựng 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 17 Điều 1 Luật xây dựng …

Xem chi tiết »