Lưu trữ thẻ: tải mẫu 20f nghị định 11/2020 file excel

Tải về mẫu 20f nghị định 11/2020 file excel

tai-ve-mau-20f-nghi-dinh-so-11-2020-btc-file-excel

Mẫu 20f Nghị định 11 File Excel Bảng đối chiếu tình hình thực hiện dự toán của các nhiệm vụ được chuyển nguồn sang năm sau của ngân sách trung ương (cấp tỉnh/cấp huyện) theo hình thức rút dự toán năm … chuyển sang năm… ban hành kèm theo Nghị định …

Xem chi tiết »