Trang Chủ / Lưu trữ thẻ: #Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư

Lưu trữ thẻ: #Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư

Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn đầu tư công

trinh-tu-thu-tuc-quyet-dinh-chu-truong-dau-tu-du-an-nhom-b-nhom-c

Chủ trương đầu tư là quyết định của cấp có thẩm quyền về những nội dung chủ yếu của chương trình, dự án đầu tư, làm căn cứ để lập, trình và phê duyệt quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư, quyết định phê duyệt báo cáo …

Đọc thêm »

Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền của Chính phủ

trinh-tu-thu-tuc-quyet-dinh-chu-truong-dau-tu-thuoc-tham-quyen-cua-chinh-phu

Chương trình đầu tư công là một tập hợp các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội. Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư chương trình đầu tư công thuộc thẩm quyền của Chính phủ …

Đọc thêm »