Lưu trữ thẻ: #Thông báo khởi công xây dựng công trình

Điều kiện khởi công xây dựng công trình mới nhất

dieu-kien-khoi-cong-cong-trinh-xay-dung-nam-2022

Theo quy định tại khoản 3 điều 14 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP thì chủ đầu tư có trách nhiệm kiểm tra các điều kiện khởi công công trình xây dựng theo quy định tại Điều 107 Luật số 50/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 39 Điều 1 Luật …

Xem chi tiết »