Lưu trữ thẻ: Tư cách hợp lệ của nhà thầu

Tư cách hợp lệ của nhà thầu liên danh

tu-cach-hop-le-cua-nha-thau-lien-danh

Việc liên danh tham gia đấu thầu thường gặp khi nhà thầu độc lập không đáp ứng đủ yêu cầu dự thầu. Vậy việc xác định tư cách hợp lệ của nhà thầu liên danh như thế nào?   Nhà thầu liên danh là gì? Liên danh là một hình …

Xem chi tiết »