Lưu trữ thẻ: Xác định các mục tiêu của bạn

Cách để lập kế hoạch hành động hiệu quả

Quá trình lập kế hoạch hành động sao cho có hiệu quả luôn bắt đầu với một mục đích, mục tiêu và tầm nhìn rõ ràng. Bản kế hoạch sẽ dẫn dắt bạn từ vị trí hiện tại đi thẳng đến mục tiêu đã đặt ra. Với một kế hoạch …

Xem chi tiết »