Điều kiện chuyển đất trồng hoa màu sang đất thổ cư

Khi người dân chuyển đất trồng hoa màu sang đất thổ cư phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ để nộp cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Đất trồng hoa màu là gì?

Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành không quy định hay giải thích đất trồng hoa màu là gì. Định nghĩa này được hiểu nôm na là đất chuyên trồng các loại cây hoa màu như: khoai, đậu, lạc…

Điều kiện chuyển đổi đất trồng hoa màu sang đất thổ cư

Căn cứ Điều 52 và Điểm d Khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai 2013, người sử dụng đất chỉ được chuyển đất trồng hoa màu sang đất ở nếu được cơ quan nhà nước có thẩm quyền đồng ý.

Điều kiện chuyển đổi gồm:

  • Nhu cầu sử dụng đất ở thể hiện trong đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất.
  • Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất đất phi nông nghiệp, trong đó có đất ở.

Thủ tục chuyển đất màu sang đất thổ cư

Bước 1: Nộp hồ sơ

Cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu làm thủ tục chuyển đất màu sang đất thổ cư nộp hồ sơ tới địa phương đã thành lập bộ phận một cửa để tiếp nhận hồ sơ. Hoặc hộ gia đình, cá nhân nộp trực tiếp tại Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, chưa đầy đủ thì trong thời gian không quá 3 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Giải quyết yêu cầu

Hộ gia đình, cá nhân phải nộp tiền sử dụng đất theo đúng số tiền và đúng hạn theo thông báo của cơ quan thuế.

Bước 3: Trao quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

Thời gian không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của hộ gia đình, cá nhân); không quá 25 ngày làm việc đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng đặc biệt khó khăn.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tục để xây nhà trên đất trồng cây lâu năm

 114 total views,  1 views today

Để lại bình luận