BÀI VIẾT GẦN ĐÂY

Thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở

Chủ đầu tư tổ chức thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở hoặc cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư thẩm định (trong trường hợp người quyết định đầu tư tổ chức thẩm định) theo quy định tại Điều 82 …

Đọc thêm »