Tiêu chuẩn khảo sát và thiết kế đập đất

Tổng hợp một số tiêu chuẩn công trình thủy lợi phục vụ công tác sửa chữa đập đất bao gồm các hạng mục đập, cống, tràn và đường thi công.

tieu-chuan-khao-sat-va-thiet-ke-dap-dat

Tiêu chuẩn khảo sát

– TCVN 8478 : 2018 – Công trình thủy lợi – Yêu cầu về thành phần, khối lượng khảo sát địa hình trong các giai đoạn lập dự án và thiết  kế;

– TCVN 8223 : 2009 – Công trình thủy lợi.Các quy định chủ yếu về đo địa hình, xác định tim kênh và công trình trên kênh;

– TCVN 8224 : 2009 –  Công trình thủy lợi.Các quy định chủ yếu về lưới khống chế mặt bằng địa hình;

– TCVN 8225 : 2009 – Công trình thủy lợi.Các quy định chủ yếu về lưới khống chế cao trình địa hình;

– TCVN 8226 : 2009 – Công trình thủy lợi.Các quy định chủ yếu về khảo sát mặt cắt và bình đồ địa hình các tỷ lệ từ 1/200 đến 1/5000;

– TCVN 8477 : 2018 – Công trình thủy lợi – Yêu cầu về thành phần, khối lượng khảo sát địa chất trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế;

– Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9155 : 2012 Công trình thủy lợi –  Yêu cầu kỹ thuật khoan máy trong công tác khảo sát địa chất;

– Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9140 : 2012 Công trình thủy lợi – Yêu cầu bảo quản mẫu nõn khoan trong công tác khảo sát địa chất công trình;

– Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8217 : 2010 Đất xây dựng công trình thủy lợi – Phân loại;

– Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4195 : 2012 Đất xây dựng – Phương pháp xác định khối lượng riêng trong phòng thí nghiệm;

– Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4196 : 2012 Đất xây dựng – Phương pháp xác định độ ẩm và độ hút ẩm trong phòng thí nghiệm;

– Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4197 : 2012 Đất xây dựng – Phương pháp xác định giới hạn dẻo và giới hạn chảy trong phòng thí nghiệm;

– Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4200 : 2012 Đất xây dựng – Phương pháp xác định tính nén lún trong phòng thí nghiệm;

– Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4201 : 2012 Đất xây dựng – Phương pháp xác định độ chặt tiêu chuẩn trong phòng thí nghiệm;

– Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4202 : 2012 Đất xây dựng – Phương pháp xác định khối lượng thể tích trong phòng thí nghiệm;

– Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8721 : 2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi –  Phương pháp xác định khối lượng thể tích khô lớn nhất và nhỏ nhất của đất rời trong phòng thí nghiệm;

– Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8723 : 2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi –  Phương pháp xác định hệ số thấm của đất trong phòng thí nghiệm;

– Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9153 : 2012 Công trình thủy lợi –  Phương pháp chỉnh lý kết quả thí nghiệm mẫu đất;

– Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8731 : 2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi – Phương pháp xác định độ thấm nước của đất bằng thí nghiệm đổ nước trong hố đào và trong hố khoan tại hiện trường;

– Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9437 : 2012 Khoan thăm dò địa chất công trình.

Tiêu chuẩn thiết kế

dap-dat

– QCVN 04-01 : 2010/BNNPTNT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về thành phần, nội dung lập Báo cáo đầu tư, dự án đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật các dự án thủy lợi;

– QCVN 04-02 : 2010/BNNPTNT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về thành phần, nội dung hồ sơ thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công công trình thủy lợi;

– QCVN 04-05 : 2012/BNNPTNT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia – Công trình thủy lợi – Các quy định chủ yếu về thiết kế;

– QPTL – C6-77 – Quy phạm tính toán các đặc trưng thuỷ văn thiết kế;

– TCVN 4116 : 1985 – Kết cấu bê tông và Bê tông cốt thép thủy công – Tiêu chuẩn thiết kế.

– TCVN 2737 : 1995 – Tải trọng và tác động – Tiêu chuẩn thiết kế;

– TCVN 4453 : 1995 – Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối – Quy phạm thi công và nghiệm thu;

– TCVN 8216 : 2009 – Thiết kế đập đất đầm nén;

– TCVN 8215 : 2009 – Công trình thủy lợi – Các quy định chủ yếu về thiết kế bố trí thiết bị quan trắc cụm công trình đầu mối;

– TCVN 8227 : 2009 – Mối gây hại công trình đê, đập – Định loại, xác định đặc điểm sinh học và đánh giá mức độ gây hại;

– TCVN 8297 : 2009 – Công trình thủy lợi – Đập đất – Yêu cầu kỹ thuật trong thi công bằng phương pháp đầm nén;

– TCVN 8422 : 2010 – Công trình thủy lợi – Thiết kế tầng lọc ngược công trình thủy công;

– TCVN 8479 : 2010 – Công trình đê đập – Yêu cầu kỹ thuật khảo sát mối, một số ẩn họa và xử lý mối gây hại;

– TCVN 8480 : 2010 – Công trình đê đập – Yêu cầu về thành phần, khối lượng khảo sát xử lý mối gây hại;

– TCVN 8641 : 2011 – Công trình thủy lợi – Kỹ thuật tưới tiêu nước cho cây lương thực và thực phẩm;

– TCVN 8644 : 2011 – Công trình thủy lợi – Yêu cầu kỹ thuật khoan phụt vữa gia cố đê;

– TCVN 4253 : 2012 – Công trình thủy lợi – Nền các công trình thuỷ công – Yêu cầu thiết kế;

– TCVN 4447 : 2012 – Công tác đất – Thi công và nghiệm thu;

– TCVN 9143 : 2012 – Công trình thủy lợi – Tính toán đường viền thấm dưới đất của đập trên nền không phải là đá;

– TCVN 9147 : 2012 – Công trình thủy lợi – Quy trình tính toán thủy lực đập tràn;

– TCVN 9151 : 2012 về Công trình thủy lợi – Quy trình tính toán thủy lực cống dưới sâu;

– TCVN 9152 : 2012 về Công trình thủy lợi – Quy trình thiết kế tường chắn công trình thủy lợi;

– TCVN 9160 : 2012 về Công trình thủy lợi – Yêu cầu thiết kế dẫn dòng trong xây dựng;

– TCVN 9162 : 2102 – Công trình thủy lợi – Đường thi công – Yêu cầu thiết kế;

– TCVN 9361 : 2012 – Công tác nền móng – Thi công và nghiệm thu;

– TCVN 10778 : 2014 – Hồ chứa – Xác định các mực nước đặc trưng;

– TCVN 11699 : 2016 – Công trình thủy lợi – Đánh giá an toàn đập;

Một bình luận

  1. Cục đẩy công suất đã và đang là thiết bị không thể thiếu trong các hệ thống âm thanh chuyên nghiệp hiện nay. Hãy rinh ngay bộ thiết bị âm thanh này về nhà với chi phí thấp nhất bằng cách liên hệ trực tiếp với chúng tôi Việt Hưng Audio.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.