Mẫu tờ trình và các văn bản thẩm định thiết kế xây dựng

MẪU TỜ TRÌNH VÀ CÁC VĂN BẢN TRONG QUY TRÌNH THỰC HIỆN THẨM ĐỊNH BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, THIẾT KẾ XÂY DỰNG TRIỂN KHAI SAU THIẾT KẾ CƠ SỞ

(Kèm theo Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ)

mau-to-trinh-va-cac-van-ban-tham-dinh-thiet-ke-xay-dung-moi-2022-1

 

Mẫu số 01 Tờ trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Download
Mẫu số 02 Thông báo kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Download
Mẫu số 03 Quyết định phê duyệt dự án Download
Mẫu số 04 Tờ trình thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở Download
Mẫu số 05 Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế xây dựng Download
Mẫu số 06 Thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở Download
Mẫu số 07 Quyết định phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở Download
Mẫu số 08 Mẫu dấu thẩm định, thẩm tra, phê duyệt thiết kế xây dựng Download

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *