Xây dựng nhà ở sai bản vẽ thi công có phải điều chỉnh giấy phép xây dựng không?

Tôi đang tiến hành xây dựng nhà ở riêng lẻ tại khu vực đô thị, đã được cấp giấy phép xây dựng nhưng khi thi công thì bên phía thi công làm sai lệch diện tích so với bản vẽ thi công thì như vậy có phải điều chỉnh giấy phép xây dựng không? Xây dựng nhà ở riêng lẻ không đúng nội dung giấy phép xây dựng được cấp thì bị xử lý như thế nào?

xay-dung-nha-o-sai-ban-ve-thi-cong-co-phai-dieu-chinh-giay-phep-xay-dung-khong

Căn cứ Điều 98 của Luật Xây dựng năm 2014 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) quy định như sau:

Điều 98. Điều chỉnh giấy phép xây dựng

1. Trong quá trình xây dựng, trường hợp có điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung dưới đây thì chủ đầu tư phải đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng:

a) Thay đổi hình thức kiến trúc mặt ngoài của công trình đối với công trình trong đô thị thuộc khu vực có yêu cầu về quản lý kiến trúc;

b) Thay đổi một trong các yếu tố về vị trí, diện tích xây dựng; quy mô, chiều cao, số tầng của công trình và các yếu tố khác ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực chính;

c) Khi điều chỉnh thiết kế bên trong công trình làm thay đổi công năng sử dụng làm ảnh hưởng đến an toàn, phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường.

2. Hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng gồm:

a) Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng;

b) Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp;

c) Bản vẽ thiết kế liên quan đến phần điều chỉnh so với thiết kế đã được cấp giấy phép xây dựng;

d) Báo cáo kết quả thẩm định và văn bản phê duyệt thiết kế điều chỉnh (trừ nhà ở riêng lẻ) của chủ đầu tư, trong đó phải có nội dung về bảo đảm an toàn chịu lực, an toàn phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường.

Đối chiếu điểm b, khoản 1 của điều luật nêu trên, nếu trong quá trình xây dựng phát sinh việc điều chỉnh thiết kế mà làm thay đổi các yếu tố về vị trí, diện tích xây dựng thì pháp luật quy định chủ đầu tư phải đề nghị cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh giấy phép xây dựng. Như vậy, căn cứ quy định pháp luật, bạn có nghĩa vụ phải đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng. Theo đó, bạn phải chuẩn bị hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng theo quy định tại khoản 2, Điều 98 nêu trên và phải nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng.

Pháp luật quy định về xử phạt vi phạm đối với trường hợp xây dựng nhà ở riêng lẻ không đúng nội dung giấy phép xây dựng đã được cấp như sau:

Căn cứ điểm a, khoản 6; điểm c, khoản 15 tại Điều 16 của Nghị định 16/2022/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm quy định về trật tự xây dựng quy định:

Điều 16. Vi phạm quy định về trật tự xây dựng

[…]

6. Xử phạt đối với hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp đối với trường hợp cấp giấy phép xây dựng mới như sau:

a) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ;

[…]

15. Biện pháp khắc phục hậu quả:

[…]

c) Buộc phá dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm với các hành vi quy định tại khoản 4, khoản 6, khoản 7, khoản 8 (mà hành vi vi phạm đã kết thúc), khoản 9, khoản 10, khoản 12, khoản 13 Điều này.

[…]

Như vậy, căn cứ quy định pháp luật hiện hành thì hành vi xây dựng nhà ở riêng lẻ không đúng với nội dung giấy phép xây dựng đã được cấp thì có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng; ngoài ra, người vi phạm có thể bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc phá dỡ công trình, phần công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ vi phạm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *