Mẫu Văn Bản

Chia sẻ mẫu văn bản bao gồm các tờ trình phê duyệt, báo cáo thẩm định, quyết định và các mẫu thông báo theo quy định của pháp luật về xây dựng

Tải về mẫu 20f nghị định 11/2020 file excel

tai-ve-mau-20f-nghi-dinh-so-11-2020-btc-file-excel

Mẫu 20f Nghị định 11 File Excel Bảng đối chiếu tình hình thực hiện dự toán của các nhiệm vụ được chuyển nguồn sang năm sau của ngân sách trung ương (cấp tỉnh/cấp huyện) theo hình thức rút dự toán năm … chuyển sang năm… ban hành kèm theo Nghị định …

Xem chi tiết »

Tải về biểu mẫu số 08b Nghị định 11/2020 file excel

phu-luc-08b-nghi-dinh-11-2020-file-excel

Chia sẻ file excel biểu mẫu số 08b Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành (Áp dụng đối với các khoản thanh toán vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn ngoài nước) ban hành kèm theo nghị định 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 Quy …

Xem chi tiết »