Biểu mẫu

Hướng dẫn làm hồ sơ thanh toán theo mẫu 3a và mẫu 3c của Nghị định 99

Mẫu file Excel Phụ lục 03a quyết toán công trình theo Nghị định 99/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 11/11/2021. Quy định về quản lý, thanh toán quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công. Thay thế Phụ lục 08b Nghị định 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ Trong …

Xem chi tiết »