Trang Chủ / Đấu thầu

Đấu thầu

Quy định về chỉ định thầu

quy-dinh-ve-chi-dinh-thau

Gói thầu có giá trị trong hạn mức được áp dụng chỉ định thầu theo quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 22 của Luật Đấu thầu bao gồm: 1. Không quá 500 triệu đồng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư …

Đọc thêm »

Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu

noi-dung-ke-hoach-lua-chon-nha-thau

Nội dung phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu bao gồm nội dung công việc và giá trị tương ứng hình thành các gói thầu, trong đó từng gói thầu bao gồm các nội dung quy định tại Điều 35 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, cụ thể …

Đọc thêm »