Trang Chủ / Đo bóc khối lượng

Đo bóc khối lượng

Thông tư 13/2021/TT-BXD hướng dẫn xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình

thong-tu-13-2021-tt-bxd-huong-dan-xac-dinh-cac-chi-tieu-kinh-te-ky-thuat-va-do-boc-khoi-luong-cong-trinh

Thông tư số 13/2021/TT-BXD Ngày 31 tháng 08 năm 2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình BỘ XÂY DỰNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – …

Đọc thêm »

Các nguyên tắc và trình tự chung thực hiện đo bóc khối lượng xây dựng

cac-nguyen-tac-va-trinh-tu-chung-thuc-hien-do-boc-khoi-luong

Đo bóc khối lượng xây dựng công trình là việc xác định khối lượng cụ thể được thực hiện theo phương thức đo, đếm, tính toán, kiểm tra trên cơ sở kích thước, số lượng quy định trong bản vẽ thiết kế, thuyết minh thiết kế hoặc từ yêu cầu …

Đọc thêm »

Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình

nguyen-tac-do-boc-khoi-luong-cong-trinh-xay-dung

Tổng hợp một số nội dung chính của Thông tư số 17/2019/TT-BXD về việc hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình Nguyên tắc đo bóc khối lượng xây dựng công trình 1. Đo bóc khối lượng xây dựng công trình là việc xác định khối lượng cụ …

Đọc thêm »