Đo bóc khối lượng

Phương pháp đo bóc khối lượng công trình

phuong-phap-do-boc-khoi-luong-xay-dung-cong-trinh

Phương pháp đo bóc khối lượng công trình (Ban hành Kèm theo Phụ lục VI Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) I. HƯỚNG DẪN CHUNG 1. Đo bóc khối lượng công trình là việc xác định khối lượng cụ thể được thực hiện theo …

Xem chi tiết »

Đo bóc khối lượng một số công tác thông dụng

cach-do-boc-khoi-luong-mot-so-cong-tac-thong-dung-

Trước khi tìm hiểu về đo bóc khối lượng một số công tác thông dụng chúng ta cần nắm bắt những sai sót thường gặp và nguyên nhân dẫn đến sai sót để khắc phục và phòng tránh. Những sai sót thường gặp phải khi xác định khối lượng công …

Xem chi tiết »