Trang Chủ / Dự toán xây dựng

Dự toán xây dựng

Dự toán xây dựng công trình là toàn bộ chi phí cần thiết dự tính để xây dựng công trình được xác định theo thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở hoặc thiết kế bản vẽ thi công trong trường hợp dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng.

Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng

chi-phi-kiem-tra-cong-tac-nghiem-thu-cong-trinh

Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng theo quy định tại điều 16 Thông tư 10/2021/TT-BXD ngày 25 tháng 8 năm 2021 của Bộ xây dựng về việc hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 và Nghị …

Đọc thêm »

Định mức xây dựng chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (lĩnh vực Thuỷ lợi và Phòng chống thiên tai).

dinh-muc-xay-dung-chuyen-nganh-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-linh-vuc-thuy-loi-va-phong-chong-thien-tai

Ngày 06/7/2021 Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành quyết định số 2962/BNN-XD về việc ban hành Định mức xây dựng chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (lĩnh vực Thuỷ lợi và Phòng chống thiên tai) Quyết định này có hiệu lực thi hành …

Đọc thêm »