Kết thúc dự án

Giai đoạn kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng gồm các công việc: Quyết toán hợp đồng xây dựng, bảo hành công trình xây dựng.

Quy định về bảo hành công trình xây dựng

Quy định về bảo hành công trình xây dựng

Bảo hành công trình xây dựng là sự cam kết của nhà thầu về trách nhiệm khắc phục, sửa chữa trong một thời gian nhất định các hư hỏng, khiếm khuyết có thể xảy ra trong quá trình khai thác, sử dụng công trình xây dựng. Bảo hành công trình …

Xem chi tiết »

Hồ sơ hoàn thành công trình bao gồm những gì ?

Danh mục hồ sơ hoàn thành công trình

Hồ sơ hoàn thành công trình là tập hợp các hồ sơ, tài liệu có liên quan tới quá trình đầu tư xây dựng công trình cần được lưu lại khi đưa công trình vào sử dụng. Chủ đầu tư phải tổ chức lập hồ sơ hoàn thành công trình …

Xem chi tiết »

Bàn giao hạng mục công trình, công trình xây dựng

ban-giao-hang-muc-cong-trinh-xay-dung-2022

Bàn giao hạng mục công trình, công trình xây dựng theo quy định tại Điều 27 của Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì …

Xem chi tiết »