Khảo sát xây dựng

Trình tự thực hiện khảo sát xây dựng (Điều 25 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng)

1. Lập và phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng.

2. Lập và phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng.

3. Thực hiện khảo sát xây dựng.

4. Nghiệm thu, phê duyệt kết quả khảo sát xây dựng.

Nội dung công tác giám sát khảo sát xây dựng

noi-dung-cong-tac-giam-sat-khao-sat-xay-dung

Giám sát khảo sát xây dựng là một trong các hoạt động thuộc nội dung quản lý chất lượng công tác khảo sát xây dựng nói riêng và quản lý chất lượng công trình xây dựng nói chung. Theo quy định tại khoản 2 điều 28 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP …

Xem chi tiết »

Quy định mới về khảo sát xây dựng năm 2021

quy-dinh-moi-ve-khao-sat-xay-dung-nam-2021

Khảo sát xây dựng  là hoạt động thị sát, đo vẽ, thăm dò, thu thập, phân tích, nghiên cứu và đánh giá tổng hợp điều kiện thiên nhiên của vùng, địa điểm xây dựng về địa hình, địa mạo, địa chất, địa chất thủy văn, địa chất công trình, các …

Xem chi tiết »

Mục đích công tác khảo sát xây dựng

muc-dich-cong-tac-khao-sat-xay-dung-640x480

Trong toàn bộ hoạt động xây dựng thì hoạt động khảo sát thiết kế được coi là khâu quyết định nội dung kinh tế kỹ thuật và mỹ thuật của công trình xây dựng. Trong bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu xem mục đích của việc khảo sát …

Xem chi tiết »

Quy định về khảo sát địa chất công trình

quy-dinh-ve-khao-sat-dia-chat-cong-trinh-1

Mục đích, quy định khảo sát địa chất công trình là gì? Quy trình khảo sát địa chất công trình, cách tính đơn giá, phương pháp kỹ thuật. Khảo sát địa chất công trình là gì? Khảo sát địa chất công trình là việc mà phần lớn các công trình …

Xem chi tiết »

TCVN 9402 2012 Chỉ dẫn kỹ thuật công tác khảo sát địa chất công trình cho xây dựng vùng các-tơ

tcvn-9402-2012-chi-dan-ky-thuat-cong-tac-khao-sat-dia-chat-cong-trinh-xay-dung

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9402:2012 CHỈ DẪN KỸ THUẬT CÔNG TÁC KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH CHO XÂY DỰNG VÙNG CÁC-TƠ Technical regulation of engineering geological investigation for construction in karst areas Lời nói đầu TCVN 9402:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 366:2006 theo quy định tại khoản …

Xem chi tiết »