Trang Chủ / Quản lý chất lượng công trình

Quản lý chất lượng công trình

Quản lý chất lượng công trình xây dựng là hoạt động quản lý của các chủ thể tham gia các hoạt động xây dựng theo quy định của Nghị định này và pháp luật khác có liên quan trong quá trình chuẩn bị, thực hiện đầu tư xây dựng công trình và khai thác, sử dụng công trình nhằm đảm bảo chất lượng và an toàn của công trình.

Thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở

Chủ đầu tư tổ chức thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở hoặc cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư thẩm định (trong trường hợp người quyết định đầu tư tổ chức thẩm định) theo quy định tại Điều 82 …

Đọc thêm »

Công trình xây dựng là gì ? Phân loại và phân cấp công trình xây dựng

phan-loai-cong-trinh-xay-dung

Khái niệm công trình xây dựng Công trình xây dựng là sản phẩm được xây dựng theo thiết kế, tạo thành bởi sức lao động của con người, vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình, được liên kết định vị với đất, có thể bao gồm …

Đọc thêm »

Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình

nguyen-tac-do-boc-khoi-luong-cong-trinh-xay-dung

Tổng hợp một số nội dung chính của Thông tư số 17/2019/TT-BXD về việc hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình Nguyên tắc đo bóc khối lượng xây dựng công trình 1. Đo bóc khối lượng xây dựng công trình là việc xác định khối lượng cụ …

Đọc thêm »

Quy định về Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng 2021

kiem-tra-cong-tac-nghiem-thu-cong-trinh-xay-dung

Theo khoản 2, khoản 3 điều 53 Nghị định Số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. 2. Công trình xây dựng khởi công trước ngày Nghị định này có …

Đọc thêm »