Quản lý dự án

Quy định mới về khảo sát xây dựng mới nhất

Quy định mới về khảo sát xây dựng mới nhất

Khảo sát xây dựng  là hoạt động thị sát, đo vẽ, thăm dò, thu thập, phân tích, nghiên cứu và đánh giá tổng hợp điều kiện thiên nhiên của vùng, địa điểm xây dựng về địa hình, địa mạo, địa chất, địa chất thủy văn, địa chất công trình, các …

Xem chi tiết »

Nội dung báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư

noi-dung-bao-cao-de-xuat-chu-truong-dau-tu-luat-dau-tu-cong

Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư là tài liệu trình bày các nội dung nghiên cứu sơ bộ về sự cần thiết, tính khả thi, tính hiệu quả, dự kiến nguồn vốn và mức vốn của chương trình đầu tư công, dự án nhóm B, nhóm C làm …

Xem chi tiết »

Phân loại dự án đầu tư xây dựng

phan-loai-du-an-dau-tu-xay-dung-1

Dự án đầu tư xây dựng được phân loại theo quy định tại Điều 49 của Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 8 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14, được quy định chi tiết nhằm quản lý các hoạt động xây …

Xem chi tiết »

Trình tự thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản

trinh-tu-dau-tu-xay-dung-co-ban-moi-nhat

Trình tự đầu tư xây dựng có 03 giai đoạn gồm chuẩn bị dự án, thực hiện dự án và kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng, trừ trường hợp xây dựng nhà ở riêng lẻ. Dự án quan trọng quốc gia, …

Xem chi tiết »

Định mức chi phí giám sát thi công xây dựng

dinh-muc-chi-phi-giam-sat-thi-cong-moi-nhat

Giám sát thi công công trình là hoạt động theo dõi quá trình thi công tại công trường, đảm bảo chất lượng, khối lượng tuân theo thiết kế được duyệt, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành cũng như các vấn đề về tiến độ xây dựng, an toàn lao động …

Xem chi tiết »

Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

mau-chung-chi-hanh-nghe-hoat-dong-xay-dung

Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được quy định cụ thể tại Điều 62 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ cụ thể như sau: Điều 62. Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 1. Chứng chỉ hành nghề hoạt động …

Xem chi tiết »

Điều chỉnh chương trình, dự án đầu tư công

Điều chỉnh chương trình, dự án đầu tư công

Điều chỉnh chương trình, dự án đầu tư công theo quy định tại điều 43 của Luật Đầu tư công cụ thể như sau: Điều 43. Điều chỉnh chương trình, dự án 1. Việc điều chỉnh chương trình được thực hiện trong các trường hợp sau đây: a) Khi điều …

Xem chi tiết »

Phê duyệt dự án, quyết định đầu tư xây dựng

Phê duyệt dự án, quyết định đầu tư xây dựng

Quy định về Phê duyệt dự án, quyết định đầu tư xây dựng theo Nghị định 15/2021/NĐ-CP như sau: Điều 18. Phê duyệt dự án, quyết định đầu tư xây dựng 1. Cơ quan chủ trì thẩm định có trách nhiệm tổng hợp kết quả thẩm định và trình người quyết định …

Xem chi tiết »