Quản lý dự án

Quy định về bàn giao công trình xây dựng, hồ sơ bàn giao công trình bao gồm những gì ?

ban-giao-cong-trinh-xay-dung-2022

1. Việc bàn giao hạng mục công trình, công trình xây dựng được thực hiện theo quy định tại Điều 124 Luật số 50/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 46 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14. 2. Tùy theo điều kiện cụ thể của công trình, từng phần công …

Xem chi tiết »

Quy định mới về khảo sát xây dựng năm 2021

quy-dinh-moi-ve-khao-sat-xay-dung-nam-2021

Khảo sát xây dựng  là hoạt động thị sát, đo vẽ, thăm dò, thu thập, phân tích, nghiên cứu và đánh giá tổng hợp điều kiện thiên nhiên của vùng, địa điểm xây dựng về địa hình, địa mạo, địa chất, địa chất thủy văn, địa chất công trình, các …

Xem chi tiết »

Chi phí quản lý dự án định mức chi phí quản lý dự án

chi-phi-quan-ly-du-an-la-gi

1. Chi phí quản lý dự án được sử dụng để tổ chức quản lý việc thực hiện và thực hiện các công việc sau: a) Tổ chức quản lý việc thực hiện các công việc: Giám sát công tác khảo sát xây dựng; Tuyển chọn thiết kế kiến trúc …

Xem chi tiết »