Danh mục: SketchUp Nâng cao

Hướng dẫn sử dụng các công cụ dựng hình nâng cao trong Sketchup 2020 với Plugin 1001 Bit.

Trong phần SketchUp Nâng cao này sẽ trình bày một số nhóm Ruby hữu hiệu nhất và thông dụng nhất.