Trang Chủ / Thi công xây dựng

Thi công xây dựng

Thi công xây dựng công trình gồm xây dựng và lắp đặt thiết bị đối với công trình xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời, tu bổ, phục hồi; phá dỡ công trình; bảo hành, bảo trì công trình xây dựng.

Trách nhiệm của các bên trong quản lý thi công xây dựng công trình

trach-nhiem-quan-ly-thi-cong-xay-dung-cong-trinh

Theo quy định của Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng  thì trách nhiệm của nhà thầu thi công và …

Đọc thêm »

Quy định về bàn giao công trình xây dựng, hồ sơ bàn giao công trình bao gồm những gì ?

kiem-tra-cong-tac-nghiem-thu-cong-trinh-xay-dung

1. Việc bàn giao hạng mục công trình, công trình xây dựng được thực hiện theo quy định tại Điều 124 Luật số 50/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 46 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14. 2. Tùy theo điều kiện cụ thể của công trình, từng phần công …

Đọc thêm »