Tổng mức đầu tư

Tổng mức đầu tư xây dựng là toàn bộ chi phí đầu tư xây dựng của dự án được xác định phù hợp với thiết kế cơ sở và các nội dung khác của Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng.

Nội dung tổng mức đầu tư xây dựng, gồm: chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (nếu có); chi phí xây dựng; chi phí thiết bị; chi phí quản lý dự án; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng; chi phí khác; chi phí dự phòng.

Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

quy-dinh-ve-chi-phi-tu-van-dau-tu-xay-dung

  Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng theo quy định tại điều 31 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng như sau: Điều 31. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 1. …

Xem chi tiết »

Tổng mức đầu tư xây dựng công trình là gì ?

tong-muc-dau-tu-xay-dung-cong-trinh-la-gi

Tổng mức đầu tư xây dựng công trình là gì? Nội dung của tổng mức đầu tư xây dựng bao gồm những chi phí nào? và cách xác định tổng mức đầu tư xây dựng công trình.   Tổng mức đầu tư xây dựng công trình là gì? Tổng mức …

Xem chi tiết »