Giáo trình tính toán thực hành cấu kiện bê tông cốt thép

Giáo trình tính toán thực hành cấu kiện bê tông cốt thép tập 2 trình bày việc tính toán các cấu kiện chịu nén, kéo, xoắn, làm việc cục bộ và về nứt, biến dạng. Các điều kiện và công thức tính toán được dựa vào tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép TCXDVN356-2005.

Mời các bạn tải về Giáo trình tính toán thực hành cấu kiện bê tông cốt thép tập 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.