Danh mục hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, hồ sơ kiến trúc nhà ở

Danh mục hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công nhà bao gồm 4 phần chính: kiến trúc, kết cấu, điện và nước. Mời các bạn cùng Blog xây dựng tìm hiểu chi tiết từng phần nhé:

danh-muc-ho-so-thiet-ke-ban-ve-thi-cong-nha-o

 

Danh mục hồ sơ kiến trúc nhà ở

Phần hồ sơ này bao gồm tất cả những thông tin về công trình như: Mặt bằng nội thất, mặt đứng, mặt cắt…. Nói chung phần kiến trúc sẽ thể hiện tất cả những thông tin cho các bạn liên quan tới cấu tạo của căn nhà, kích thước các chiều, chiều cao, vật liệu xây dựng chỉ định cho căn nhà.

danh-muc-ho-so-kien-truc-nha-o-1

STT KÍ HIỆU DANH MỤC BẢN VẼ
1 KT-01 MẶT BẰNG TỔNG THỂ
2 KT-02 MẶT BẰNG NỘI THẤT TẦNG 01
3 KT-03 MẶT BẰNG NỘI THẤT TẦNG 02
4 KT-04 MẶT BẰNG HỆ KHUNG CẤU TẠO LỢP NGÓI
5 KT-05 MẶT BẰNG MÁI
6 KT-06 MẶT BẰNG ĐỊNH VỊ TƯỜNG XÂY TẦNG 01
7 KT-07 MẶT BẰNG ĐỊNH VỊ TƯỜNG XÂY TẦNG 02
8 KT-08 MẶT BẰNG LÁT SÀN TẦNG 01
9 KT-09 MẶT BẰNG LÁT SÀN TẦNG 02
10 KT-10 MẶT ĐỨNG TRỤC 1-3
11 KT-11 MẶT ĐỨNG TRỤC 3-1
12 KT-12 MẶT ĐỨNG TRỤC A-D
13 KT-13 MẶT ĐỨNG TRỤC D-A
14 KT-14 MẶT CẮT A-A
15 KT-15 MẶT CẮT B-B
16 KT-16 MẶT CẮT C-C
17 KT-17 MẶT BẰNG ĐỊNH VỊ CỬA TẦNG 01
18 KT-18 MẶT BẰNG ĐỊNH VỊ CỬA TẦNG 02
19 KT-19 CHI TIẾT CỬA ĐI
20 KT-20 CHI TIẾT CỬA ĐI
21 KT-21 CHI TIẾT CỬA ĐI
22 KT-22 CHI TIẾT CỬA ĐI
23 KT-23 CHI TIẾT CỬA SỔ
24 KT-24 CHI TIẾT CỬA SỔ
25 KT-25 CHI TIẾT VÁCH KÍNH VK
26 KT-26 CHI TIẾT WC MASTER
27 KT-27 CHI TIẾT WC MASTER
28 KT-28 CHI TIẾT WC MASTER
29 KT-29 MẶT CẮT THANG
30 KT-30 CHI TIẾT SẢNH CHÍNH
31 KT-31 CHI TIẾT MẶT ĐỨNG BAN CÔNG
32 KT-32 CHI TIẾT PHÀO BO CỬA SỔ ĐIỂN HÌNH

Danh mục hồ sơ kết cấu nhà ở

Sau kiến trúc sẽ là phần kết cấu, phần này được thể hiện chi tiết thêm về cấu tạo của căn nhà. Trong hồ sơ kết cấu chủ yếu thể hiện tất cả liên quan tới phần bê tông, sắt thép như bê tông móng, cột, nền, lanh tô và sàn nhà.

danh-muc-ho-so-ket-cau

STT KÍ HIỆU DANH MỤC BẢN VẼ
1 DMBV DANH MỤC BẢN VẼ
2 KC-00 GHI CHÚ CHUNG
3 KC-00 GHI CHÚ CHUNG
4 KC-00 GHI CHÚ CHUNG
5 KC-00 GHI CHÚ CHUNG
6 KC-00 GHI CHÚ CHUNG
7 KC-01-01 MẶT BẰNG ĐỊNH VỊ CỔ CỘT
8 KC-01-02 MẶT BẰNG KẾT CẤU MÓNG
9 KC-01-03 MẶT BẰNG BỐ TRÍ DẦM MÓNG
10 KC-01-04 CHI TIẾT MÓNG
11 KC-01-05 CHI TIẾT MÓNG
12 KC-01-06 CHI TIẾT MÓNG
13 KC-01-07 THỐNG KÊ THÉP MÓNG
14 KC-01-08 CHI TIẾT BỂ PHỐT
15 KC-01-09 CHI TIẾT BỂ NƯỚC
16 KC-01-10 THỐNG KÊ THÉP BỂ NGẦM
17 KC-02-01 MẶT BẰNG ĐỊNH VỊ CỘT TẦNG 1
18 KC-02-02 MẶT BẰNG ĐỊNH VỊ CỘT TẦNG 2
19 KC-02-03 CHI TIẾT CỘT
20 KC-02-04 CHI TIẾT CỘT
21 KC-03-01 MẶT BẰNG KẾT CẤU SÀN TẦNG LỬNG
22 KC-03-02 MẶT BẰNG KẾT CẤU SÀN TẦNG 2
23 KC-03-03 MẶT BẰNG KẾT CẤU SÀN TẦNG 3
24 KC-04-01 CHI TIẾT DẦM
25 KC-04-02 CHI TIẾT DẦM
26 KC-04-03 CHI TIẾT DẦM
27 KC-04-04 THỐNG KÊ THÉP DẦM
28 KC-04-05 THỐNG KÊ THÉP DẦM
29 KC-05-01 MẶT BẰNG THÉP SÀN TẦNG LỬNG
30 KC-05-02 MẶT BẰNG THÉP SÀN TẦNG 2
31 KC-05-03 MẶT BẰNG THÉP SÀN TẦNG MÁI
32 KC-05-04 MẶT CẮT THÉP SÀN
33 KC-05-05 THỐNG KÊ THÉP SÀN
34 KC-06-01 CHI TIẾT THANG
35 KC-07-01 CHI TIẾT LANH TÔ

Danh mục hồ sơ thiết kế điện

Hồ sơ điện là một phần thể hiện chi tiết các vấn đề liên quan tới đèn, điện, bóng điện, dây điện cách đi dây các loại như thế nào.

STT KÍ HIỆU DANH MỤC BẢN VẼ
1 DMBV DANH MỤC BẢN VẼ
2 Đ-00 KÍ HIỆU THIẾT BỊ ĐIỆN
3 Đ-01 MẶT BẰNG CẤP ĐIỆN Ổ CẮM TẦNG 1
4 Đ-02 MẶT BẰNG CẤP ĐIỆN Ổ CẮM TẦNG 2
5 Đ-03 MẶT BẰNG CẤP ĐIỆN CHIẾU SÁNG TẦNG 1
6 Đ-04 MẶT BẰNG CẤP ĐIỆN CHIẾU SÁNG TẦNG 2
7 Đ-05 MẶT BẰNG CẤP ĐIỆN ĐIỀU HÒA TẦNG 1
8 Đ-06 MẶT BẰNG CẤP ĐIỆN ĐIỀU HÒA TẦNG 2
9 Đ-07 SƠ ĐỒ CẤP ĐIỆN TÒA NHÀ
10 Đ-08 SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ THÔNG TIN
11 Đ-09 CHI TIẾT LẮP ĐẶT THIẾT BỊ
12 Đ-10 CHI TIẾT LẮP ĐẶT THIẾT BỊ
13 Đ-11 CHI TIẾT LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA
14 Đ-12 THỐNG KÊ VẬT TƯ THIẾT BỊ
15 Đ-13 MẶT BẰNG HỆ THỐNG CỌC TIẾP ĐỊA TẦNG 1
16 Đ-14 MẶT BẰNG CHỐNG SÉT TẦNG MÁI
17 Đ-15 CHI TIẾT HỆ THỐNG CHỐNG SÉT

Phần danh mục hồ sơ thiết kế bản vẽ nước

Phần hồ sơ nước chính là phần thể hiện tất cả những thứ liên quan tới nước như cấp nước, thoát nước, thoát xí bệt, vị trí cấp thoát nước….Tất nhiên trong mỗi phần đều có đầy đủ thông tin thống kê chi tiết cho các bạn mua vật tư. Thế nên khi có hồ sơ thi công các bạn sẽ rất nhàn để thi công nhé.

STT KÍ HIỆU DANH MỤC BẢN VẼ
1 DMBV DANH MỤC BẢN VẼ
2 N-00 KÍ HIỆU CẤP THOÁT NƯỚC
3 N-01 MẶT BẰNG CẤP NƯỚC TẦNG 1
4 N-02 MẶT BẰNG CẤP NƯỚC TẦNG 2
5 N-03 MẶT BẰNG CẤP NƯỚC TẦNG MÁI
6 N-04 MẶT BẰNG THOÁT NƯỚC TẦNG 1
7 N-05 MẶT BẰNG THOÁT NƯỚC TẦNG 2
8 N-06 MẶT BẰNG THOÁT NƯỚC TẦNG MÁI
9 N-07 SƠ ĐỒ ĐỨNG CẤP NƯỚC
10 N-08 SƠ ĐỒ ĐỨNG THOÁT NƯỚC
11 N-09 CHI TIẾT CẤP THOÁT NƯỚC WC
12 N-10 CHI TIẾT LẮP ĐẶT THIẾT BỊ
13 N-11 CHI TIẾT LẮP ĐẶT THIẾT BỊ
14 N-12 CHI TIẾT LẮP ĐẶT THIẾT BỊ
15 N-13 THỐNG KÊ VẬT TƯ THẾT BỊ

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *