Bài mới cập nhật

Các hành vi bị nghiêm cấm trong đầu tư công

cac-hanh-vi-bi-nghiem-cam-trong-dau-tu-cong-1

Theo Điều 16 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 các hành vi sau đây bị nghiêm cấm trong đầu tư công: Quyết định chủ trương đầu tư không phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch; không xác định được nguồn vốn và khả năng cân đối vốn; không …

Đọc thêm »

Chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu

chi-phi-trong-qua-trinh-lua-chon-nha-thau

Chi phí trong lựa chọn nhà thầu bao gồm: Chi phí liên quan đến việc chuẩn bị hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất và tham dự thầu thuộc trách nhiệm của nhà thầu; Chi phí liên quan đến quá …

Đọc thêm »

Phân loại dự án đầu tư xây dựng

phan-loai-du-an-dau-tu-xay-dung

Dự án đầu tư xây dựng được phân loại theo quy định tại Điều 49 của Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 8 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14, được quy định chi tiết nhằm quản lý các hoạt động xây …

Đọc thêm »