Bài mới cập nhật

Phê duyệt dự án, quyết định đầu tư xây dựng

Quy định về Phê duyệt dự án, quyết định đầu tư xây dựng theo Nghị định 15/2021/NĐ-CP như sau: Điều 18. Phê duyệt dự án, quyết định đầu tư xây dựng 1. Cơ quan chủ trì thẩm định có trách nhiệm tổng hợp kết quả thẩm định và trình người quyết định …

Đọc thêm »

Điều chỉnh chương trình, dự án đầu tư công

dieu-chinh-chuong-trinh-du-an-dau-tu-cong

Điều chỉnh chương trình, dự án đầu tư công theo quy định tại điều 43 của Luật Đầu tư công cụ thể như sau: Điều 43. Điều chỉnh chương trình, dự án 1. Việc điều chỉnh chương trình được thực hiện trong các trường hợp sau đây: a) Khi điều …

Đọc thêm »

Phân cấp công trình xây dựng năm 2021

quy-dinh-ve-phan-cap-cong-trinh-xay-dung

Phân cấp công trình xây dựng được quy định cụ thể tại Thông tư số 06/2021/TT-BXD về Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng Nguyên tắc xác định cấp công trình 1. Cấp công …

Đọc thêm »