Bài mới cập nhật

Tiêu chuẩn khảo sát và thiết kế đập đất

Tổng hợp một số tiêu chuẩn công trình thủy lợi phục vụ công tác sửa chữa đầu mối công trình thủy lợi bao gồm các hạng mục đập, cống, tràn và đường thi công. Tiêu chuẩn khảo sát – TCVN 8478 : 2018 – Công trình thủy lợi – Yêu …

Đọc thêm »

Tổng mức đầu tư xây dựng công là gì ?

tong-muc-dau-tu

Tổng mức đầu tư xây dựng công trình là gì? Nội dung của tổng mức đầu tư xây dựng bao gồm những chi phí nào? và cách xác định tổng mức đầu tư xây dựng công trình. Tổng mức đầu tư xây dựng công trình là gì? Tổng mức đầu …

Đọc thêm »

Các giai đoạn nghiệm thu công trình xây dựng

nghiem-thu-cong-trinh-xay-dung

Theo quy định Khoản 3 điều 123 Luật xây dựng 2014 và khoản 45 Điều 1 Luật xây dựng sửa đổi số 62/2020/QH14 về Nghiệm thu công trình xây dựng: Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức nghiệm thu công trình xây dựng. Tổ chức, cá nhân tham gia …

Đọc thêm »

Quy định về giám sát thi công xây dựng công trình

quy-dinh-ve-giam-sat-thi-cong-xay-dung-cong-trinh

Giám sát thi công xây dựng công trình được quy định chi tiết tại Điều 19 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ như sau: Giám sát thi công xây dựng công trình 1. Công trình xây dựng phải được giám sát trong quá …

Đọc thêm »

Điều kiện khởi công xây dựng công trình mới nhất

mau-thong-bao-khoi-cong-xay-dung-cong-trinh

Theo quy định tại khoản 3 điều 14 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP thì chủ đầu tư có trách nhiệm kiểm tra các điều kiện khởi công công trình xây dựng theo quy định tại Điều 107 Luật số 50/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 39 Điều 1 Luật …

Đọc thêm »