Bài mới cập nhật

Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

chung-chi-hanh-nghe-hoat-dong-xay-dung

Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được quy định cụ thể tại Điều 62 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ cụ thể như sau: Điều 62. Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 1. Chứng chỉ hành nghề hoạt động …

Đọc thêm »

Quy định điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu

quy-dinh-dieu-chinh-ke-hoach-lua-chon-nha-thau

Quy định điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo khoản 1 Điều 9 Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh, bổ sung 1. …

Đọc thêm »