Lưu trữ thẻ: Bảo trì công trình xây dựng

Bàn giao hạng mục công trình, công trình xây dựng

ban-giao-hang-muc-cong-trinh-xay-dung-2022

Bàn giao hạng mục công trình, công trình xây dựng theo quy định tại Điều 27 của Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì …

Xem chi tiết »