Lưu trữ thẻ: #biểu mẫu 08b nghị định 11/2020 excel

Tải về biểu mẫu số 08b Nghị định 11/2020 file excel

phu-luc-08b-nghi-dinh-11-2020-file-excel

Chia sẻ file excel biểu mẫu số 08b Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành (Áp dụng đối với các khoản thanh toán vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn ngoài nước) ban hành kèm theo nghị định 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 Quy …

Xem chi tiết »