Lưu trữ thẻ: #Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng la gì

Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

quy-dinh-ve-chi-phi-tu-van-dau-tu-xay-dung

  Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng theo quy định tại điều 31 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng như sau: Điều 31. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 1. …

Xem chi tiết »