Lưu trữ thẻ: Chia đối tượng trong Sketchup

Bài 12: Divide – Chia đối tượng trong Sketchup

lenh-divide-chia-doi-tuong-trong-sketchup-2020

Khi làm việc với Sketchup, việc chia các đoạn thẳng ra thành nhiều phần là điều cần thiết. Để có thể thực hiện được việc này, bạn sẽ phải sử dụng tới lệnh Divide để chia đối tượng là đoạn thẳng. Để sử dụng dụng lệnh trước hết các bạn …

Xem chi tiết »