Lưu trữ thẻ: Chứng chỉ hành nghề giám sát khảo sát xây dựng

Nội dung công tác giám sát khảo sát xây dựng

noi-dung-va-chi-phi-cong-tac-giam-sat-khao-sat-xay-dung

Giám sát khảo sát xây dựng là một trong các hoạt động thuộc nội dung quản lý chất lượng công tác khảo sát xây dựng nói riêng và quản lý chất lượng công trình xây dựng nói chung. Theo quy định tại khoản 2 điều 28 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP …

Xem chi tiết »