Lưu trữ thẻ: #định mức thu nhập chịu thuế tính trước 2021

Định mức thu nhập chịu thuế tính trước

dinh-muc-thu-nhap-chiu-thue-tinh-truoc-moi-nhat

Thu nhập chịu thuế tính trước (khoản lợi nhuận của doanh nghiệp xây dựng được dự tính trước trong dự toán xây dựng) được tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) trên chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp được hướng dẫn tại Bảng 3.5 Phụ lục số …

Xem chi tiết »