Lưu trữ thẻ: Giám sát thi công

BÀI HỌC KINH NGHIỆM GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG

bai-hoc-kinh-nghiem-giam-sat-thi-cong-cong-trinh-xay-dung

Công tác giám sát thi công xây dựng công trình là một hoạt động nằm trong một chuỗi các hoạt động khác của quá trình thực hiện dự án xây dựng công trình như: lập qui hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng công trình, khảo sát …

Xem chi tiết »