Lưu trữ thẻ: #Hướng dẫn lập dự toán gói thầu xây dựng

Quy định về dự toán gói thầu xây dựng

du-toan-gia-goi-thau-xay-dung-2022

Dự toán gói thầu xây dựng được quy định cụ thể tại các điều 16, điều 17, điều 18 và điều 19 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng như sau: Điều 16. Quy định …

Xem chi tiết »